Samarbete med samtliga våra program

Skriv ut

Söråkers Herrgård söker studenter inom olika program beroende på uppdrag:

  • 1-2 examensarbeten/uppsatser per år
  • 1 skarpt uppdrag per år

Mer information ges av Kristina Rådberg, Samverkansavdelningen.
kristina.radberg@miun.seÅkroken Science Park söker studenter som är entreprenöriella och innovativa från samtliga program:

  • 1-2 examensarbeten/uppsatser per år
  • 1-2 praktikplatser per år
  • 4 Traineeplatser
  • 2-3 skarpa uppdrag per år

Mer information ges av Kristina Rådberg, Samverkansavdelningen.
kristina.radberg@miun.se