Självkänsla

Skriv ut

Vad är självkänsla och hur påverkar den det du gör samt hur kan du gå tillväga för att stärka den om du vill.

Självkänsla handlar om vad du tycker om dig själv, ditt egenvärde och om du tycker att du duger som du är. Vi har alla dåliga dagar när man inte tycker att man duger till, men känner du ofta att du t.ex. inte riktigt kan vara dig själv, inte vågar ta plats eller är rädd för att bli påkommen med att inte kunna någonting, kan det vara bra att jobba med sin självkänsla.

Självkänslan är något som formas av vad du hör om dig själv genom din omgivning. Samtidigt bygger du på detta genom att jämföra dig själv med andra. Hur lyckade andra är, hur många vänner de har, hur bra de lyckas med det de tar sig an osv. Jämför du dig själv med andra alltför ofta kan det vara ett tecken på att du inte är helt nöjd med dig själv och väljer att värdera dig själv genom andra – istället för att utgå från vad du vill leva utifrån din egen vilja och förutsättningar.

Den bild som vi har skapat om oss själva är inte huggen i sten, utan går att förändra genom att börja jobba med sin självbild. En bra start är att börja reflektera över hur ofta du tänker negativa tankar om dig själv och dina prestationer och ersätta dessa med positiva tankar. Vill få mer tips och prata med någon om din självkänsla kan du träffa oss på studenthälsan.