Mittuniversitetet inför ett nytt kassasystem och ändrar i samband med detta priset på studenternas utskrifter, priser per A4 inklusive moms enligt nedan.

Svartvit 0.50 SEK inkl moms

Färg 4.00 SEK inkl moms

2017-03-15, Mikael Reberg