Vi hälsar alla studenter som är nyfikna på kriminologisk forskning och dess nytta i samhället välkomna till Kriminologidagen den 27 september. En dag med föreläsningar av bland annat Jerzy Sarnecki och Mittuniversitetets egna forskare Teresa Silva.

NÄR? 27 september kl.08.30-12.30
VAR? Sal M108, Mittuniversitetet Campus Sundsvall

Program

08.30 Introduktion och Kriminologisk forskning vid Mittuniversitetet, 
Docent Teresa Silva

09.00 Samhällsnyttan av Kriminologi,
Professor Jerzy Sarnecki

9.50 Rast

10.00 Brottsprevention,
Professor Jerzy Sarnecki

11.00 Rast

11.15 Mord och allvarligt våld i Skottland,
Doktorand Sara Skott Bengtsson

Om föreläsarna

Teresa Silva är docent och ämnesföreträdare för ämnet Kriminologi vid Mittuniversitetet.

Jerzy Sarnecki, ett välkänt namn för de flesta. Jerzy är en framstående forskare som sedan 1993 är professor i Kriminologi. Sedan 2016 är han gästprofessor vid Mittuniversitetet.

Sara Skott Bengtsson har fil. mag examen från Mittuniversitetet. Inom kort kommer hon att disputera i kriminologi vid University of Edinburgh.

 

2017-09-13, Elin Rodin