Mittuniversitetets studenter är fortsatta nöjda med sina studier. Lärarna är lätta att få tag på och undervisningen svarar upp mot studenternas förväntningar. Absolut mest nöjda är it-distansstudenter och de som läser sitt första år.

Varje år mäter Mittuniversitetet med hjälp av Svenskt Kvalitetsindex hur nöjda studenterna är med sina studier och studiesituation. Undersökningen visar att de studenterna som är i början på sin utbildning är mer nöjd. Ett gott betyg är att studenterna uppger att de troligtvis skulle välja Mittuniversitetet igen och att de skulle rekommendera sin utbildning till andra.

Studenterna upplever att det är enkelt att vara student på Mittuniversitetet och 85 procent känner att de kan vända sig till sina lärare om de får problem med sina studier. Lärarnas engagemang och tillgänglighet får högre betyg jämfört med föregående år. Även servicen och biblioteket får bra betyg av studenterna.

Nöjdheten hos de studenter som läser på it-distans och distans ökar, medan den minskar något för de som läser på campus.

Undersökningen har gjorts via telefonintervjuer av Svensk Kvalitetsindex (SKI) och det är 200 som har svarat på frågorna.

2017-10-16, Elin Rodin