Från och med läsåret 2018/2019 kommer Mittuniversitetet att ha samma terminstider som övriga lärosäten. Mittuniversitetet följer SUHF:s rekommendation om att påbörja terminen den måndag som infaller under tiden 28 augusti–3 september och att vårterminen startar 20 veckor senare. 

Beslut och bilaga med terminstider för läsåren 2018/19–2023/24

2017-12-14, Elin Rodin