Lika villkorsdagen kommer att hållas i sal F214, Campus Östersund, den 16 maj kl 13:00–16:00 och även direktsändas via miun.se/live.

Anmäl dig senast 9 maj

Lika villkorsdagens tema – #metoo 2.0 – knyter an till #akademiuppropet och dess berättelser om sexuella trakasserier från medarbetare och studenter inom universitets- och högskolevärlden.

Hur kan vi på Mittuniversitetet i ljuset av #metoo och #akademiuppropet synliggöra och möjliggöra förändring av sådana normer och strukturer som leder till sexuella trakasserier och kränkningar? Hur kan vi skapa en arbetsplats där vi i framtiden slipper uppleva det som alltför många vittnat om?

Svante Tidholm, initiativtagare till projektet Fatta Man, som engagerade killar och män i kampen för att förändra destruktiva manlighetsnormer kommer att leda och inspirera oss under eftermiddagen. Nu är han bland annat engagerad i den ideella organisationen Män för jämställdhet.

Likavillkorsdagen kommer också livestreamas på miun.se/live
 
PROGRAM
13.00–13.10 Välkomna!
Mats Tinnsten, prorektor för forskning.
13.10 – 13.30 Utdelning av Lika villkorspriset 2018
13.30- 14.00 ”Genus och makt i akademiska rum”
Angelika Sjöstedt-Landén, lektor SHV och Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet,
kommer att reflektera kring #metoo, akademiuppropet och den efterföljande debatten.
 
14.00 – 14.45 ”Manligheter i förändring efter #metoo”
Svante Tidholm, från organisationen Män för jämställdhet. Svante Tidholm.
Hur skapas män och vilka blir konsekvenserna av de giftiga maskulinitetsnormerna?
Hur kan en destruktiv manlighet bli en konstruktiv  mångfald av manligheter och män vara en mer aktiv del av en positiv förändring efter #metoo?
 
14.45–15.15  Gruppdiskussioner och fika
 
15.15–16.00 Paneldiskussion och avslutning
 
 

 

 

2018-04-25, Krister Holm