Med anledning av personalmöte har helpdesk begränsad bemanning Onsdag 21:a och Torsdag 22:a Mars.

Du når helpdesk via telefon

Onsdag kl 8-10
Torsdag kl 14-16

Övrig tid når du helpdesk på helpdesk@miun.se

Helpdesk bemannar inte Servicecenter dessa dagar.

2018-03-13, Jenny Bergfors