Med anledning av personalmöte har helpdesk begränsad bemanning Torsdag 25 Maj

Telefonen är stängd mellan kl 10 och 11.30

Övrig tid når du helpdesk på helpdesk@miun.se

 

2018-05-24, Jenny Bergfors