Mittuniversitetet inför ett nytt utskrifts- och betalsystem som ska vara i full drift den 23 april. Under vecka 15 installeras det i Sundsvall och vecka 16 i Östersund.

Så snart de nya skrivarna finns på plats kan du börja skriva ut. För att kunna använda skrivarna i det nya systemet så behöver du ha ett Payex-konto. Alternativt kan du sätta in pengar på ditt utskriftskonto hos Servicecenter eller biblioteket på campus. Observera att pengar som du har i det gamla utskriftssystemet inte går att flytta över till det nya systemet.

Information om hur du skriver ut, skapar ett Payexkonto och ser ditt saldo m. m. finns anslagen vid skrivarna. Den finns även på sidan om Utskrift och kopiering (länk nedan).

Det nya utskriftssystemet är en så kallad “FollowMe printing”-lösning. Det innebär att i stället för att skriva ut direkt till en förvald skrivare, så lagras utskriften i en central utskriftskö tills du själv går till den skrivare där du vill hämta utskriften och loggar in med ditt Miun-kort.
Information om hur du kopplar ihop ditt Miun-kort med utskriftslösningen.

Som student kan du skriva ut, kopiera och skanna på samtliga skrivare som du har tillgång till och även från egen medhavd enhet (BYOD) som kan ansluta till universitetets trådlösa nätverk (eduroam). Du ska i första hand använda den huvudskrivare som finns i biblioteket på campus eller de skrivare som finns i datorsalarna.

I det nya systemet blir det billigare att skriva ut än i det gamla, utskrift av en enkelsidig svart-vit A4 kommer exempelvis att kosta 20 öre per sida.

Vid införandet blir det en kortare överlappningsperiod då du kommer att kunna skriva ut antingen via ditt hittillsvarande utskriftskonto eller via det nya systemet. Möjligheten att sätta in pengar för utskrift i gamla systemet upphör den 27 april.

Läs mer på sidan om Utskrift och kopiering

2018-04-09, Eva Viktorsson