I samband med ett serverbyte hos vår externa leverantör av Miun Play kommer vi att behöva stänga följande system:

Moodle är stängd den 16 maj, kl. 7.00–10.00.

Kl. 10.00 den 16 maj är planen att båda systemen ska vara i funktion igen.

2018-05-14, Michael Andersson