Minor Field Studies är ett stipendium på 27 000 kronor från Sida. Det kan sökas av studenter inom alla ämnesområden som är i slutet av sin utbildning och vill fördjupa sina kunskaper om utvecklingsfrågor genom en fältstudie. Fältstudien ska genomföras i ett låg- eller medelinkomstland under minst åtta veckor och ligga till grund för examensarbete på kandidat/magister/masternivå. Inför våren 2019 har Miun 11 stipendier att fördela http://www.miun.se/mfs

Sista ansökningsdag är den 9 november. International Relations Office bistår gärna med detaljerad information till studenter och lärare internationaloffice@miun.se

2018-09-19, Krister Holm