Campus Östersund:
11/12 och 14/12, 11:30-13:30
Ljushallen

Campus Sundsvall:
11 December, 11:30-13:30, N-huset, plan 1 vid restaurangen
14 December, 11:30-13:30, Grönborg

Läs mer:
https://www.miun.se/utbildning/studera-utomlands/

2018-12-04, Krister Holm