På Mittuniversitetet Sundsvall finns det studenter med allvarliga luftburna allergier mot alla nötter och jordnötter. Därför är husen vid å-kanten (hus: C, D, E) nu totalt nöt- och jordnötsfria byggnader.

Att bli utsatt för nötter och jordnötter vid kraftig allergi kan resultera i en anafylaktisk chock, vilket kan vara livsfarligt. Det är därför inte tillåtet att ta med sig någonting som innehåller nötter eller jordnötter in i byggnaderna.

Det är extra viktigt att tänka på även i matsalen där man värmer medhavd mat. När nötter och jordnötter värms upp frigörs eteriska oljor som färdas snabbare i varm luft. Detta innebär att det utgör en stor risk för de som är allergiska. Tänk därför på att er medhavda mat inte ska innehålla nötter som till exempel pesto. Tänk även på att det är vanligt att nötter förekommer i choklad.

På livsmedelsverket hemsida kan du läsa mer vad som ska undvikas

2019-02-27, Krister Holm