Bidra till nulägesbeskrivning och med idéer till utveckling och förbättringar genom att senast 24 mars besvara enkäten som du når via länken nedan.

I Mittuniversitetets strategi för 2019–2023 står att Mittuniversitetet ska vara nationellt ledande och internationellt erkända i utveckling av och kvalitet i flexibla utbildningsformer och teknikstött lärande: Digitalisering och nätverk ska tillvaratas med nya former för deltagande. För att undersöka hur vi bäst gör detta pågår nu ett projekt kring digitalt lärande. Denna enkät är en del i detta projekt.   

Digitala verktyg som exv. Zoom, Moodle och MIUN Play används idag i undervisningen. Men när det i enkäten står “digitala verktyg” så syftar det på sådana som används i undervisningen idag oavsett om de finns som system vid Mittuniversitetet eller inte. 

Besvara enkäten

Om du har frågor om enkäten kan du vända dig till Per-Olov Lisén, projektledare, per-olov.lisen@pwc.se

2019-03-04, Eva Viktorsson