Är du intresserad av utlandsstudier våren 2018? Ansökan om restplatser öppnar idag 11/9! Kontakta din avdelnings internationella kontaktperson eller International Relations Office för mer information.

https://portal.miun.se/web/guest/utlandsstudier

2017-09-11, Krister Holm