Retriever Business innehåller information om alla Sveriges bolag, även enskilda firmor. Här finns information om organisationsnummer, antal anställda, kontaktinformation, styrelseinformation, årsredovisningar m.m. Innehåller även koncernstrukturer samt kompletta resultat- och balansräkningar för aktiebolag.

Bolagsinformationen finns både som sökbara parametrar och som uppladdningsbara pdf:er. Historiken går tillbaka till år 2000/2001.

I Retriever Business kan man söka fram företag inom en viss bransch, region eller storleksordning och jämföra bolag och branscher. Sökresultat kan exporteras till Excel för vidare bearbetning och analys.

Testperiod: till den 17 oktober 2017.

Testa Retriever Business här

2017-09-25, Mikael Reberg