Under veckan kommer vi ändra ordning på några av ingångarna under Mina studier och Mitt konto i inloggade Studentportalen. Vi har tillsammans med LADOK-avdelningen tagit fram en ordning som känns mer logisk än den nuvarande. Klicka gärna runt när ändringen är gjord och bekanta er med den nya ordningen.

/Universitetsbiblioteket, avdelningen för Utbildningsnära tjänster (UNT)

2017-09-01, Furudahl Lill