Ansökan om restplatser för utlandsstudier våren 2018 är öppen 11/9 - 2/10. Kontakta din avdelnings internationella kontaktperson eller International Relations Office för mer information.

https://portal.miun.se/web/guest/utlandsstudier

 

 

 

2017-08-29, Elin Rodin