Mittuniversitetet har nu beslutat att anta nya studenter till sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall höstterminen 2019. Beslutet innebär att utbildningen åter kan ges med fullt antal platser i Sundsvall, vilket innebär 63 platser per termin.

När det gäller översynen av vilka specialistsjuksköterskeutbilningar som Mittuniversitetet ska ha i framtiden så pågår det fortfarande ett arbete i denna fråga och inga beslut finns ännu, vi återkommer självklart om detta.

2019-01-15, Krister Holm