PayEx kommer att stänga ner sina tjänster och Mittuniversitetet kommer därför att sluta använda PayEx som betalningsmetod för utskrifter. Om du i slutet av året har pengar kvar på PayEx kan du få dem återbetalda till ditt bankkonto genom att begära det från PayEx.

Tänk på att:

Mittuniversitetet håller på att ta fram en ny betallösning för utskrift och kopiering. Mer information kommer när ny lösning är upphandlad och helt klar för driftsättning.

2018-12-14, Krister Holm