MFS- stipendiet ger möjlighet att samla material till uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen i ett utvecklingsland. Stipendiet är på 27 000 kr och kan beviljas för minst åtta veckors fältstudie.

Information om behörighet och ansökan: http://www.miun.se/mfs

Frågor? Kontakta sara.grut@miun.se

2017-07-17, Per anders Fredriksson