Mittuniversitetets termin startar en vecka senare än vad flera andra lärosäten i Sverige gör i år. På program som samarbetar med andra lärosäten behöver vi därför starta terminen en vecka tidigare.

Programmen och kullarna som berörs är:

Terminstiderna för dessa program är:

Vi hänvisar till ditt schema där du kan se hur terminsstarten är planerad. Vid frågor vänligen kontakta din programansvarige!

2017-06-16, Elin Rodin