Det går inte längre att parkera på Förrådet 4, parkeringen har upphört.

Kommunen har beslutat att området ska saneras för att lämna plats åt framtida bostadsbygge. För att hitta alternativ parkeringsplats och mer information besök sundsvall.se/parkering.

2018-05-31, Elin Rodin