Studenthälsan

Skriv ut

STUDENTHÄLSAN HAR SOMMARSTÄNGT OCH ÄR ÅTER DEN 2 SEPTEMBER.

VID BEHOV AV HÄLSO- OCH/ELLER SJUKVÅRD KONTAKTA DIN NÄRMASTE VÅRDCENTRAL ELLER RING 1177.

GLAD SOMMAR!

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Om balansen i vardagen rubbas och din studieförmåga försämras kontakta oss på studenthälsan. Vi arbetar förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och rådgivning för dig som student.

Vi kan bland annat hjälpa dig med;

Du kan också testa din livsstil men hjälp av följande test: stressmental hälsaalkoholmatvanortobak eller fysisk aktivitet.

Hos studenthälsan kan du komma i kontakt med: 

Sjuksköterska - erbjuder t.ex. hälsosamtal där ämnen som stress, din sociala situation, kost, motion och/eller alkohol kommer upp.

Kurator - kan du vända dig till om du behöver någon att prata med om t.ex. ensamhet, bristande självkänsla/självförtroende, relationsproblem, stress och prestationsångest, drogproblem m.m.

Präst - finns där för dig som behöver någon att prata med. Om du har det svårt, om du har funderingar kring meningen med livet, relationer, om du bär på sorg.  Vi har absolut tystnadsplikt och är en del av Studenthälsan.

Samordnare - kan du vända dig till om du har allmänna funderingar kring din hälsan eller om du är osäker på vem du kan vända dig till. Hit kan du också komma med synpunkter.

Vid behov av medicinska vårdkontakter klicka här.

Vid behov av kontakt för problematiskt spelande; spelberoendegruppen i Sundsvall

Vid sjukdom skall du den första sjukdagen göra en sjukanmälan till Försäkringskassan. Det kan du göra på Försäkringskassans hemsida

Det underlättar vid problem med CSN om du har dokumenterade sjukdomsperioder. Det är bra om sjukdomen dokumenteras av en läkare om den blir långvarig.