Studera och praktisera utomlands

Skriv ut

Vill du leva i en ny och spännande miljö, knyta kontakter och få minnen för livet? Vill du få en utbildning som är konkurrenskraftig på arbetsmarknaden såväl i Sverige som i övriga världen? Ta chansen att studera och praktisera utomlands!

Studera utomlands

Som student på Mittuniversitetet finns goda möjligheter att förlägga en del av din utbildning i ett annat land. För utbytesstudier samarbetar vi med universitet och högskolor i ett 30-tal länder runt om i världen. 
Läs mer om utlandsstudier

Praktisera utomlands

Du som har praktikperiod under din utbildning kan under vissa förutsättningar göra praktiken utomlands. Vid flera avdelningar finns en praktikansvarig som har etablerade avtal med olika praktikplatser. Prata annars med kursansvarig för praktikkursen och sök sedan praktikplatser på egen hand.
Läs mer om utlandspraktik