Stipendium

Skriv ut

Utlandsstudier är ofta förknippade med en merkostnad. Vill du studera eller praktisera inom Europa/EES finns stipendium från EU-kommissionens stipendieprogram Erasmus+ som söks via Mittuniversitet. För studier och praktik utanför Europa finns endast möjlighet till stipendium inom särskilda nätverk och program.

CSN
Du kan söka studiemedel för utlandsstudier via CSN. Du kan även söka extra studielån för resekostnader, försäkringar och eventuella terminsavgifter. CSN information om studiemedel vid utlandsstudier

Erasmus+ stipendium för studier
Om du fått en plats som utbytesstudent på ett värduniversitet inom Europa/EES kan du söka EU:s Erasmus+ stipendium. Inom Erasmus+ finns även extra bidrag att söka för studenter med funktionsnedsättning för att täcka de merkostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen. För mer information, läs vidare på Erasmusstipendium för studier. 

Erasmus+ stipendium för praktik
Om du inom ramen för dina studier vid Mittuniversitetet ska göra praktik eller examensarbete inom Europa/EES kan du ansöka om Erasmusstipendium för praktik.

Nordplus
Inom Norden finns samarbeten med möjlighet att söka utbytesplatser och stipendium. Journalistutbildningen på avdelningen Media & Kommunikationsvetenskap (MKV) deltar till exempel i Nordplusnätverket Nordisk Journalistutbildning. Liknande samarbeten finns även vid Sjuksköterskeutbildningen på Avdelningen för Omvårdnad (OMV) och vid Avdelningen för Utbildningsvetenskap (UTV).

North2North
North2North är ett nätverk av universitet belägna kring polcirkeln med möjlighet till studieavgiftsfria utbytesplatser och stipendium. I nätverket ingår flera universitet i Ryssland, Island, Norge, Danmark, Färöarna, och Finland, och de nordliga delarna av USA och Kanada. Utbytesplatser inom nätverket North2North innefattar både avgiftsfri studieplats och ett stipendium. Läs mer om de särskilda kriterierna för North2North.

Minor Field Study (MFS)
Ska du göra ditt examensarbete eller skriva din C eller D-uppsats i ett utvecklingsland? Då kan du ansöka om Minor Field Study (MFS) – stipendiet.

Studenternas Stipendiestiftelse
Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet. Syftet är att främja utbildning och forskning inom regionen, och härifrån kan även du som ska studera utomlands ansöka om stipendium. Kontakta Studentkåren för mer information.

Övriga stipendium

  • Ekonomistipendium
  • Vid Mittuniversitets biblioteks hemsida kan man söka externa stipendier i databasen Global Grant.