Utbytesavtal

Skriv ut

Mittuniversitetet har samarbetsavtal med ett stort antal universitet och högskolor utomlands. Syftet med utbytesavtalen är att underlätta för studenterna att studera i ett annat land. Åker du som utbytesstudent genom Mittuniversitetet får du en tryggad vistelse hos partneruniversitetet.

Här finner du information om de olika utbytesavtalen, listor på rekommenderade partneruniversitet för varje avdelning, och databasen där du kan hitta vilka avtal som finns.

Erasmus+ avtal inom Europa

Erasmus+ är ett mobilitetsprogram finansierat av EU-kommisssionen och är Europas största stipendieprogram för utbytesstudier. För mer information, läs vidare på Erasmusstipendium för studier.

Nordplusavtal inom norden

Nordplusavtal ingår i ett Nordplusnätverk och finns inom avdelningen Media & Kommunikationsvetenskap (MKV) och Avdelningen för Omvårdnad (OMV). För mer information, läs vidare på Nordplusstipendium.

Bilaterala avtal utanför Europa

Bilaterala avtal är oftast avtal med universitet utanför Europa. De flesta av Mittuniversitetes samarbetsavtal med utomeuropeiska universitet är studieavgiftsbefriade, medan vissa har studieavgifter. Man får också räkna med visumkostnader och eventuellt krav på språktest i engelska såsom TOEFL. Inga stipendier finns att söka från Mittuniversitetet för studier inom bilaterala avtal. För mer information, se "Rekommenderade partneruniversitet" nedan samt i avtalsdatabasen.

North2north samarbete inom Polcirkeln

North2north är ett samarbete mellan olika lärosäten inom Polcirkeln: USA, Kanada, Ryssland, Island, Norge, Danmark, Färöarna och Finland ingår.  För mer information, läs vidare på North2North.

Rekommenderade partneruniversitet

Varje avdelning har ett antal partneruniversitet som särskilt lämpar sig för just avdelningens utbildningar och därför rekommenderas över andra. Utöver dessa rekommenderade partneruniversitet finns även bilaterala avtal utanför Europa som passar många utbildningar.

Rekommenderade partneruniversitet vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT

Rekommenderade partneruniversitet vid Fakulteten för Humanvetenskap, HUV

Databas för utbytesavtal

Via nedanstående länk finns en databas där man kan söka fram vilka universitet som Mittuniversitetet har avtal med via typ av utbytesprogram, land, och/eller avdelning. Observera att denna databas är under uppdatering. För att hitta rätt i databasen nedan, välj antingen "Erasmus Student" för att se vilka avtal som finns inom Erasmusprogrammet (oftast inom Europa), och "Non European Student Exchange" för avtal utanför Europa. Sedan kan du välja land och/eller avdelningen som du tillhör. Databasen fungerar endast med Firefox, Google Chrome, Safari, eller Internet Explorer 9.

TILL DATABASEN