Utbytesavtal

Skriv ut

Mittuniversitetet har samarbetsavtal med ett stort antal universitet och högskolor utomlands. Syftet med utbytesavtalen är att underlätta för studenterna att studera i ett annat land. Åker du som utbytesstudent genom Mittuniversitetet får du en tryggad vistelse hos partneruniversitetet.

Här finner du information om de olika utbytesavtalen, listor på rekommenderade partneruniversitet för varje avdelning, och databasen där du kan hitta vilka avtal som finns.

Erasmus+ 

Erasmus+ är finansierat av EU-kommissionen och är Europas största mobilitetsprogram för utbytesstudier och praktik. Studenter som möter kriterierna för Erasmus+ studier eller praktik kan beviljas Erasmus+ stipendium. För mer information om behörighet och ansökan, läs vidare på Erasmusstipendium för studier.

Nordplus

Nordplus är ett nätverk mellan universitet inom Norden. På Mittuniversitetet finns Nordplusavtal inom journalistutbildningen på avdelningen Media & Kommunikationsvetenskap (MKV) och sjuksöterskeutbildningen på Avdelningen för Omvårdnad (OMV). För mer information, läs vidare på Nordplusstipendium.

Bilaterala avtal utanför Europa

Samarbetsavtal med universitet utanför Europa kallas ofta bilaterala avtal. De flesta av Mittuniversitetes utbytesavtal med utomeuropeiska universitet är studieavgiftsbefriade, medan vissa har studieavgifter. Man får också räkna med visumkostnader och eventuellt krav på språktest i engelska såsom TOEFL. Inga stipendier finns att söka från Mittuniversitetet för studier inom utomeuropeiska avtal. För mer information, se "Rekommenderade partneruniversitet" nedan samt i avtalsdatabasen.

North2North 

North2North är ett nätverk av universitet belägna kring polcirkeln med möjlighet till studieavgiftsfria utbytesplatser och stipendium. I nätverket ingår flera universitet i Ryssland, Island, Norge, Danmark, Färöarna, och Finland, och de nordliga delarna av USA och Kanada. För mer information om vilka universitet som ingår och hur man söker, läs vidare på North2North.

Rekommenderade partneruniversitet

Varje avdelning har ett antal partneruniversitet som särskilt lämpar sig för just den avdelningens utbildningar och därför rekommenderas särskilt. Utöver dessa rekommenderade partneruniversitet finns även avtal utanför Europa som passar många utbildningar.

Rekommenderade partneruniversitet vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT

Rekommenderade partneruniversitet vid Fakulteten för Humanvetenskap, HUV

Databas för utbytesavtal

Via nedanstående länk finns en databas där man kan söka fram vilka universitet som Mittuniversitetet har avtal med via typ av utbytesprogram, land, och/eller avdelning. Observera att denna databas är under uppdatering. För att hitta rätt i databasen nedan, välj antingen "Erasmus Student" för att se vilka avtal som finns inom Erasmusprogrammet (oftast inom Europa), och "Non European Student Exchange" för avtal utanför Europa. Sedan kan du välja land och/eller avdelningen som du tillhör. Databasen fungerar endast med Firefox, Google Chrome, Safari, eller Internet Explorer 9.

TILL DATABASEN