Utlandsstudier

Skriv ut

Intresserad av utlandsstudier? Då har du hamnat rätt! Som student vid Mittuniversitetet kan du ansöka om att studera som utbytesstudent vid något av våra partneruniversitet runt om i världen. I menyn till vänster finner du information om behörighet, ansökningsförfarande, och vilka utbytesavtal Mittuniversitetet har runtom i världen inom olika ämnesområden.

Det första steget mot utlandsstudierna är att ta reda på när i din utbildning som det passar att studera utomlands, och vilka partneruniversitet som är möjliga. Olika ämnesområden har utbytesavtal i olika länder. I databasen som ligger under fliken "Utbytesavtal" i vänstermenyn kan du söka fram utbytesavtal via land och ämne.

1. När kan jag åka? Detta beror på vilken utbildning du läser vid Mittuniversitetet. Minimikravet för att läsa utomlands är att du har 60 hp vid utresa, så det tidigaste man kan åka är termin 3. En del program har fria eller valbara terminer som är passande för utlandsstudier. Prata med den internationella kontaktpersonen på din avdelning för att ta reda på vilken termin som passar bäst för dig och din utbildning, och läs mer under fliken "Behörig att studera utomlands".

2. Var kan jag åka? Detta beror också på vilken utbildning du läser. Olika ämnesområden har utbytesavtal i olika länder. I databasen som ligger under fliken "Utbytesavtal" i vänstermenyn kan du söka fram utbytesavtal via land och ämne.

3. Hur långt i förväg behöver jag söka en plats? Ansökningsperioden om en plats på ett av Mittuniversitetets partneruniversitet under kommande läsår är i februari varje år. Exempelvis söker man i februari 2017 för utlandsstudier hösttermeninen 2017 och/eller vårterminen 2018. När den ordinarie sökperioden är slut och platser fördelats finns ofta möjlighet att söka restplatser. Se fliken "Ansökan" för exakta datum och information om ansökningsprocessen.  

4. Finns bidrag eller stipendier att söka, utöver CSN? Studenter som tilldelas en plats på ett partneruniversitet inom Erasmus+, inom EU/EES, kan söka Erasmusstipendiet. Stipendiesumman är 315-375 EUR per månad. För studier utanför Europa/EES har Mittuniversitetet inga stipendier att fördela.

Frågor? Ta kontakt med den internationella kontaktpersonen på din avdelning eller International Relations Office.

Internationella enheten Internationella enheten

Har du frågor? Du är välkommen att besöka oss eller skicka en fråga över e-post: internationaloffice@miun.se

Campus Sundsvall
Hus N (våning 3)
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall  

Campus Östersund
Hus G (våning 3)
Kunskapens väg 8
831 25 Östersund