Utskrift och kopiering

Skriv ut

Utskrift och kopiering

Mittuniversitetet införde den 24 april ett nytt utskrifts- och betalsystem. Förändringen gäller hela universitetets utskriftssystem med undantag för MKV:s utskriftslösning för studenter som beräknas kunna införlivas i det nya systemet tidigast inom ett år.

För att kunna använda skrivarna i det nya systemet så behöver du ha ett Payex-konto. Alternativt kan du sätta in pengar på ditt utskriftskonto hos Servicecenter eller biblioteket på campus. Det lägsta belopp som du kan sätta in i systemet är 20 kr. Observera att pengar som du har i det gamla utskriftssystemet inte går att flytta över till det nya systemet.

Information om hur du skriver ut, skapar ett Payexkonto och ser ditt sald med mera

Denna information finns även anslagen vid skrivarna.

Utskriftssystemet är en så kallad "FollowMe printing"-lösning. Det innebär att i stället för att skriva ut direkt till en förvald skrivare, så lagras utskriften i en central utskriftskö tills du själv går till den skrivare där du vill hämta utskriften och loggar in med ditt Miun-kort.
Information om hur du kopplar ihop ditt Miun-kort med utskriftslösningen

Du som är student kan skriva ut, kopiera och skanna på samtliga skrivare som du har tillgång till och du kan även skriva ut från egen medhavd enhet (BYOD) som kan ansluta till universitetets trådlösa nätverk (eduroam). När du behöver kopiera eller skriva ut ska du i första hand använda den huvudskrivare som finns i biblioteket på campus eller på de skrivare som finns i datorsalarna.

I det nya systemet är det billigare att skriva ut än i det gamla. Utskrift av en enkelsidig svart-vit A4 kostar 26 öre per sida och dubbelsidig svart-vit A4 kostar 21 öre per sida. För färgutskrift i A4 är priset 68 öre per sida för enkelsidig, och 63 öre per sida för dubbelsidig. En enkelsidig A3 i färg kostar 1,34 kr.

Ska du skriva ut eller kopiera mycket kan det vara idé att kontakta Mittuniversitetets vaktmästeri.

Det tidigare utskriftssystemet fasas ut

Vid införandet kommer det att vara en kortare överlappningsperiod som innebär att nuvarande skrivare står kvar som back-up till dess att det är säkerställt att det nya utskriftssystemet fungerar som tänkt. Under denna period kommer du att kunna skriva ut antingen via ditt nuvarande utskriftskonto eller via det nya systemet. Möjligheten att sätta in pengar för utskrift i gamla systemet upphör den 27 april.

Utskrifter kan göras i det gamla systemet genom att logga in med ditt studentkonto på en dator i biblioteket, en av datorsalarna eller via de datorer som finns i våra grupprum.