Bedömning

Skriv ut

Inkomna ansökningar granskas i ett första skede av institutionerna för att avgöra om de sökande uppfyller behörighetskraven. Om flera behöriga sökt samma utbytesplats sker ett urval.

Meritvärdering

Vid konkurrens görs en meritvärdering. Värderingen grundas på de meriter den sökande åberopat i sin ansökan, enligt följande regler

 1. Meritpoäng ges för totalt antal godkända högskolepoäng, även från lärosäten utöver Mittuniversitetet (max 3,0 p)
  30,5 - 60 hp = 0,5 p
  60,5 - 90 hp = 1,0 p
  90,5 - 120 hp =1,5 p
  120,5 - 150 hp = 2,0 p
  150,5 - 180 hp = 2,5 p
  180,5 hp - = 3,0 p
 2. Meritpoäng ges till sökande som varit engagerad i Studentkårens internationella utskott som fadder till internationella studenter. Intyg krävs. (1,0p)
 3. Meritpoäng ges till sökande som varit studentambassadör vid Mittuniversitetet och gått studentambassadörsutbildning. Intyg krävs. (0,5 p)

 

Om sökande har samma meritpoäng gäller följande

 1. Om en av de sökande sökt tidigare, men ej fått plats, har han/hon företräde.
 2. I andra hand får sökande med flest högskolepoäng med betygen A och B platsen.
 3. Lottning.

 

Efter bedömningen nominerar Mittuniversitetet sina studenter till värduniversiteten. Det är sedan värduniversitetet som tar beslut om antagning.