Uttagningsförfarande

Skriv ut

Inkomna ansökningar granskas i ett första skede för att avgöra om den sökande studenten uppfyller behörighetskraven för utlandsstudier. Om flera behöriga sökande anmält sig till en och samma utbytesplats sker ett urval.

Meritvärdering

Om konkurrens finns om platsen görs en meritvärdering. Värderingen görs utifrån de meriter den sökande åberopat i sin ansökan, och enligt följande regler:

 1. Meritpoäng ges för totalt antal godkända högskolepoäng, från samtliga lärosäten som studenten läst på, vid ansökningstillfället (max 3,0 p)
  30,5 - 60 hp = 0,5 p
  60,5 - 90 hp = 1,0 p
  90,5 - 120 hp =1,5 p
  120,5 - 150 hp 2,0 p
  150,5 - 180 hp = 2,5 p
  180,5 hp - = 3,0 p
   
 2. Meritpoäng ges till sökande som varit engagerad i Studentkårens Internationella utskott som fadder åt en eller flera internationella studenter. Intyg krävs. (1,0p)
   
 3. Meritpoäng ges till sökande som varit studentambassadör vid Mittuniversitetet, och gått studentambassadörsutbildning. Intyg krävs. (0,5 p)
   

I de fall flera sökande hamnar på exakt samma meritpoäng gäller följande:
 

 1. Om en av de sökande sökt tidigare, men ej fått plats, har han/hon företräde.
 2. I andra hand får sökande med flest högskolepoäng med betygen A och B platsen
 3. Lottning.
   

OBS! Observera att Mittuniversitetet enbart gör uttagning av sökande till avtalade utbytesplatser, och rekommenderar studenten som utbytesstudent till mottagande partneruniversitet. Beslut om antagning görs av partneruniversitetet.