Studenthälsan

Skriv ut

Aktuellt hos studenthälsan

Rörelse och dans - campus Östersund

start 18 sept kl 12.15-13, lokal se faceboogrupp

Sorgegrupp - campus Sundsvall och campus Östersund

Att förlora någon närstående är svårt, men om man får någon att dela sorgen med kan den bli lättare att bära. Kanske man bär med sig någon annan slags sorg som gör det jobbigt att fokusera på sina studier. Sorgegruppen kommer att träffas tre gånger under hösten 2018

Sundsvall 21/11, 28/11, 5/12
Östersund 23/10, 30/10, 6/11 

Anmälan eller mer information helena.soderberg@miun.se 

Våga tala - campus Sundsvall (för intresserade vid campus Östersund hör gärna av dig så startar vi när vi har tillräckligt många)

Det är mycket vanligt att känna rädsla för att tala i eller inför en grupp. Talängslan medför att studenter inte kan göra sig själva rättvisa i sitt studiearbete. Under kursen arbetar vi med att möta rädslan och obehaget som uppkommer i talsituationer. Tillsammans utforskar vi upplevelsen och varvar praktiska övningar med teori och samtal. Kursen vänder sig till dig som upplever att du har så svårt att tala i eller inför en grupp att det hindrar dig i dina studier och/eller i din vardag.

Våga tala kurs 22-23 nov, kl 12.30-19. Anmälan eller mer information helena.soderberg@miun.se 

Din digitala mentala coach - En positiv psykologi intervention via SMS
Forskare på Linköpings universitet har utvecklat ett nytt mobilbaserat program som syftar till att öka välmående bland studenter - att må bra och känna tillfredställelse i livet. Programmet innehåller bland annat övningar för att utveckla och använda sig av sina styrkor, inre resurser och tro på sin egen förmåga. Programmet är helt mobiltelefon baserat, kostnadsfritt och anonymt.
Vill du ha mer information? Klicka på länken nedan.
http://liir.se/mental/info/?c=133

 

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Om balansen i vardagen rubbas och din studieförmåga försämras kontakta oss på studenthälsan. Vi arbetar förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och rådgivning för dig som student.

Vi kan bland annat hjälpa dig med;

Du kan också testa din livsstil men hjälp av följande test: stress, mental hälsa, alkoholmatvanor, tobak eller fysisk aktivitet.

Hos studenthälsan kan du komma i kontakt med: 

Sjuksköterska - erbjuder t.ex. hälsosamtal där ämnen som stress, din sociala situation, kost, motion och/eller alkohol kommer upp.

Kurator - kan du vända dig till om du behöver någon att prata med om t.ex. ensamhet, bristande självkänsla/självförtroende, relationsproblem, stress och prestationsångest, drogproblem m.m.

Präst - finns där för dig som behöver någon att prata med. Om du har det svårt, om du har funderingar kring meningen med livet, relationer, om du bär på sorg.  Vi har absolut tystnadsplikt och är en del av Studenthälsan.

Samordnare - kan du vända dig till om du har allmänna funderingar kring din hälsan eller om du är osäker på vem du kan vända dig till. Hit kan du också komma med synpunkter.

Vid behov av medicinska vårdkontakter klicka här.

Vid sjukdom skall du den första sjukdagen göra en sjukanmälan till Försäkringskassan. Det kan du göra på Försäkringskassans hemsida

Det underlättar vid problem med CSN om du har dokumenterade sjukdomsperioder. Det är bra om sjukdomen dokumenteras av en läkare om den blir långvarig.