Tentamen

Skriv ut

Tänk på att komma i god tid till tentamen!

I meny till vänster kan du bland annat:

  • söka ut tentamenstillfällen per avdelning
  • söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

Anmälan till tentamen

Anmälan till tentamen görs via Studentportalen. Observera att efteranmälningar tas ej emot!
Logga in i studentportalen

Tentamensregler

Tentamensregler vid salstentamen (dnr: MIUN 2008/1533)
för:
Student
Avdelningen
Tentamensvakten
Tentamenssamordnaren

Digital tentamensutlämning via Studentportalen

Tentamensutlämning av skrivna och rättade tentamen sker digitalt via Studentportalen. Du hittar din skrivna och rättade tentamen under "Mina studier" och "Skannade papperstentamen" på ditt konto i Studentportalen. Det kan dröja upp till 18 arbetsdagar innan den skannade versionen av din tentamen finns tillgängligt på ditt konto. Om din tentamen inte finns tillgänglig efter 18 arbetsdagar eller omdu efter kontroll saknar sidor i din digitala version alternativt att versionen är oläslig vänligen kontakta tentascanningen@miun.se

 

Tentamensservice för externa studenter

Mittuniversitetets enhet för tentamenssamordning tillhandahåller möjligheten för studenter från andra lärosäten att skriva salstentamen vid Mittuniversitetet. Detta kan dock endast erbjudas i anslutning till när lärosätets egna tentamen ges i fråga om dag och tid.

Vill du veta mer eller boka en skrivplats vänligen hör av dig till Mittuniversitetets tentamenssamordning. För kontaktuppgifter vänligen se kontaktinformationen till höger. 

Nya regler för salstentamen på annan ort

Från och med hösten 2016 kommer nya regler att gälla för salstentamen på annan ort. För mer information läs "Regler för salstentamen på annnan ort". För frågor kan du kontakta Ansvarig för salstentamen på annan ort.

Regler för examination

Här finner du regler för examination som till exempel inom vilken tid bör du få sina tentaresultat och hur lång tid minst ska det vara till omtentamensamt  samt kriterier för examinator